digikunto-,konversio

#digikunto aikaa todellisen Internet-markkinoinnin vietetään 14-15.6.2016 #hamk issa

Tähän on tultu. Internet-markkinointi ei ilman tavoitteita ja kohderyhmittäisiä toimenpiteitä tuota tulosta. Mitäs sitten tapahtuu,  jos tavoitteiden mittaaminen puuttuu tai sitä tehdään, muttei tuloksia osata tulkita? No se selviää Internet-markkinointi II #digikunto valmennuspäivässä, jossa syvennytään mm. Google Analytics  ja Adwords työvälineen tehokäyttöön.