Näin digikunto nousee

Digitaalinen liiketoiminta valmennusohjelman rakenne 2018

#digikuntoPro Valmennukset

Valmennukset ovat kaikille osallistujille maksuttomia. Valmennuksiin voi ilmoittautua yksi osallistuja/valmennus/yritys. Mukaan otetaan 15 henkeä/valmennus ja valmennukset täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Valmennusten tarkemmat kuvaukset: Valmennusohjelman kuvaukset, kevät 2018

Ilmoittadu valmennuksiin TÄSTÄ

Valmennusten Startti tilaisuus keskiviikkona 10.1.2018 klo 9-11. Tämä tilaisuus on tarkoitettu kaikille valmennukseen osallistujille, riippumatta siitä mihin valmennukseen on ilmoittautunut.

I-vaihe

Keskitytään vahvistamaan yrityksen digitaalisia valmiuksia myynnin ja markkinoinnin prosesseissa, sekä oman toimintaympäristön automatisoinnissa.

Osallistumisen edellytykset:
Osallistujalla on perustaidot internetmarkkinoinnista, Osallistuja on hyvät perustaidot tietokoneen käytöstä ja ATK:sta yleisesti, Osallistuja on osallistunut yrityksen kotisivujen, sosiaalisen median tai kuva-, teksti-, video-materiaalin sisällöntuotantoon.

Valmennuspäivien sisällöt:

 • Ke 10.1.2018 klo 12-16
  Kotisivujen tuunaus ja hakukone-optimointi käytännössä - google search consolen hyödyntäminen.
 • Ke 24.1.2018 klo 9-16
  Mainonta ja kampanjat sosiaalisessa mediassa.
 • Ke 7.2.2018 klo 9-16
  Suosittelupalvelu markkinoinnissa – Google MyBusiness ja Tripadvisorin käyttö.

II-vaihe

Keskitytään kansainvälistyvän yrityksen verkkoliiketoimintaan, myynnin prosesseihin, jakelukanaviin ja monikanavaiseen kaupankäyntiin.

Osallistumisen edellytykset:
Osallistujalla on hyvät perustaidot internetmarkkinoinnista, Osallistuja päivittää yrityksen kotisivuja ja tekee sosiaalisen median tai kuva-, teksti-, videomateriaalin sisällöntuotantoon. Yritys on siirtymässä kansainväliseen liiketoimintaan seuraavien vuosien aikana tai yrityksellä on suunnitelmissa tehdä verkostomaista myyntiä alueella toimivien muiden palvelutuottajien kanssa.

Valmennuspäivien sisällöt:

 • Ke 21.2.2018 klo 9-16
  Verkkojalanjäljen parantaminen yritys- ja aluetasolla, matkapakettilaki ja verkkokauppa.
 • To 8.3.2018 klo 9-16
  Monikanavainen ja sekakäyttöinen markkinointi.
 • Ke 21.3.2018 klo 9-16
  Oman suoramyynnin käynnistäminen – kuluttajaverkkokaupan perustaminen.
 • Ke 4.4.2018 klo 9-16
  Sosiaalisen median tehokäyttö.

III-vaihe

Keskitytään pohtimaan yritysten alueellista organisoitumista ja yritysten välistä yhteistyötä, sekä digitaalista markkinointia ja jakelukanavia kansainvälisillä markkinoilla alueella yhteisesti.

Osallistumisen edellytykset:
Osallistujalla on hyvät perustaidot internetmarkkinoinnista. Yrityksellä on selkeä päämäärä kansainvälistyä ja hakea kasvua kansainvälisiltä B2C tai B2B markkinoilta ja Yritys on päättänyt lähteä myymään palvelujaan verkossa oman suoramyynnin tai muun jakelukanavan kautta.

Valmennuspäivien sisällöt:

 • Ke 18.4.2018 klo 9-16
  Aluetason ja yritysverkoston myyntiratkaisut ja liiketoimintamallit. Alustus ja workshop.
 • Ke 2.5.2018 klo 9-16
  Jakelukanavastrategia ja kansainvälinen jakelukanavakartta yrityksen tuotteiden ja palvelujen myynnissä.
 • Ke 16.5.2018 klo 9-16
  Sisällöntuotanto kansainvälisiin jakelukanaviin, Booking.com, TripAdvisor, Airbnb, jne.
 • Ke 30.5.2018 klo 9-16
  Digitaalisen markkinoinnin sekakäyttö ja tehokas kampanjointi.

Ilmoittadu valmennuksiin TÄSTÄ

Kysy lisää valmennuksista: Outi Mertamo, p. 050 3515799, etunimi.sukunimi(at)hamk.fi​.

 

Menneet valmennukset:

Digitaalinen liiketoiminta valmennusohjelman rakenne 2016-2017

#digikunto Digitaalinen liiketoiminta valmennusohjelma muodostuu kolmesta (3) ydinteemasta:

 1. Sisältömarkkinointi
 2. Verkkoliiketoiminta
 3. Kehittämistehtävä

HAMK_digikunto_A4_aikajana_0305_001

KESÄKUU 2016

INTERNETMARKKINOINTI I Uusista asiakkaista kanta-asiakkaaksi

Internetmarkkinoinnin tavoitteiden ja kohderyhmien määrittely
Uusien kävijöiden hankkiminen sivuille
Asiakkaiden sitouttaminen internetmarkkinoinnilla
Tärkeimpien työkalujen harjoittelu omaa yritystä samalla hyödyntäen
Välitehtävien anto
Käytännönharjoituksia

INTERNETMARKKINOINTI II  – Tuloksekasta internetmarkkinointia

Kävijäliikenteen seuraaminen ja siitä oppiminen
Kotisivujen tehostaminen eli konversion kasvattaminen
Asiakaskokemuksen rikastaminen verkossa
Mobiilimarkkinointi
Välitehtävien läpikäynti ja uudet välitehtävät
Käytännönharjoituksia

KEHITTÄMISTEHTÄVÄN ALOITUS

ELOKUU 2016

HAKUKONEOPTIMOINTI, HAKUKONEMARKKINOINTI JA REMARKETING

Hakukonenäkyvyyden ja löydettävyyden parantaminen, SEO
10 tee se itse tärkeintä asiaa kuntoon, jotta yrityksen sivustot tai verkkokauppa löytyy paremmin hakukoneista
Hakukonemarkkinointi, SEM
Google Adwords ja Google Analytics hyötykäytössä
Käytännönharjoituksia

SYYSKUU 2016

SOSIAALINEN MEDIA I

Somen työkalupakki lyhyesti: Facebook, Twitter, LinkedIn: mitä mahdollisuuksia, mitä vaaroja
Työvälineiden perus- ja tehokäyttö hyvien esimerkkien kautta
Käytännönharjoituksia soveltaen oman yrityksen toimintaan

SYYSKUU 2016

SOSIAALINEN MEDIA II

Yrityksen videot ja kuvat markkinoinnissa: pitääkö niitä olla, miten niitä tehdään?
Instagram, Photobucket, Pinterest, Flickr, Youtube, Wimeo, Periscope, Facebook Live Stream, Snapchat ja muiden palveluiden mahdollisuudet
Käytännönharjoituksia soveltaen oman yrityksen toimintaan

SYYSKUU 2016

MAINEENHALLINTA JA ASIAKASPALVELU VERKOSSA

Maineen mittaamisen keinot ja työvälineet sekä seuranta
Nettietiketti ja sosiaalisen median riskit
Henkilö- ja yritysbrändi
Kriisiviestintä
Asiakaspalvelun laadun tavoitteet ja mittarit verkossa
Asiakaspalvelumuodot verkossa – mitä pitää valita ja miksi?
Käytännön tutustuminen käytössä oleviin asiakaspalvelukanaviin ja soveltuvuuteen mm. pikaviestimet, livekuva/video palvelut, FAQ, Chat palvelut, MMS ja SMS viestit, sosiaalinen media, jne.
Käytännönharjoituksia ja asiakaspalvelukanavia

LOKAKUU 2016

JAKELUKANAVAT JA JAKELUKANAVASTRATEGIA OSANA YRITYKSEN STRATEGIAA

Mitä käsitteet jakelukanava, multi- ja omnichannel tarkoittavat
B2B ja B2C myynnin digitaaliset jakelukanavaratkaisut ja vaihtoehdot pk-yrityksille
Mitä tarvitaan hyvään jakelukanavasuunnitelmaan
Käytännönharjoituksia ja case-esimerkkejä myynnin jakelukanavaratkaisuista.

LOKAKUU 2016, matkailu

VERKKOKAUPAN PERUSTAMINEN JA KANNATTAVUUS

Oman suoramyynnin avaaminen BtoC ja BtC kaupassa
Verkkokaupan ABC, liiketoimintasuunnitelma ja tulostavoitteet käytännössä
Asiakkaat ja tuotteet
Matkailutoimialan verkkokauppaohjelmistot lyhyesti (huom! sisällöllisesti tarkempi päivä on 29.11.2016)
Maksaminen kotimaassa ja ulkomailla
Lainsäädännön erityiskysymykset: valmismatkalaki, kuluttajasuojalaki, laki yksityisyyden suojasta
Sisällönpäivittäminen ja markkinointi
Miten kaupan saa kannattavaksi?
Käytännönharjoituksia, verkkokaupan tulosennusteen laskeminen, osallistujien esittämät kysymykset ja pureutuminen verkkokaupan erityiskysymyksiin

LOKAKUU 2016, valmistavateollisuus

Oman suoramyynnin avaaminen B2C ja B2B kaupassa
Verkkokaupan ABC, liiketoimintasuunnitelma ja tulostavoitteet käytännössä
Asiakkaat ja tuotteet
Verkkokauppaohjelmistot valmistavassa teollisuudessa
Logistiset kysymykset kotimaassa ja ulkomailla (rahaliikenne, maksaminen, tavaraliikenne, tietoliikenne)
Lainsäädännön erityiskysymykset kuluttajakaupassa
Sopiminen ja sopimukset yritysten välisessä kaupassa
Sisällönpäivittäminen ja markkinointi
Käytännönharjoituksia, case-esimerkkejä, verkkokaupan tulosennusteen laskeminen, osallistujien esittämät kysymykset ja toimialan erityiskysymykset

MARRASKUU 2016, matkailu

YRITYKSEN BACKOFFICE PROSESSIEN DIGITALISOINTI

Yrityksen taustaprosessit ja arkipäivän ATK
Yrityksen taustaprosessien läpikäynti kahden matkailuyrityksen case-esimerkin kautta: johtaminen, tuotanto, tuotantoverkoston ja alihankkijoiden hallinta, myynti, markkinointi, asiakashallinto, tilaus-toimitus, henkilöstöhallinto, taloushallinto, kumppanuusprosessit
Käytännönharjoituksia ja case-esimerkkejä

MARRASKUU 2016, valmistavateollisuus

YRITYKSEN BACKOFFICE PROSESSIEN DIGITALISOINTI

Yrityksen taustaprosessit ja arkipäivän ATK
Yrityksen taustaprosessien läpikäynti kahden valmistavan teollisuuden case-esimerkin kautta: johtaminen, henkilöstö, tuotanto, laadun valvonta, alihankkijaverkosto, myynti, markkinointi, asiakashallinto, logistiikka, tilaus-toimitus, henkilöstöhallinto, taloushallinto, kumppanuusprosessit
Käytännönharjoituksia ja case-esimerkkejä

MARRASKUU 2016, matkailu

MATKAILUYRITYKSEN ERP JA VERKKOKAUPPAOHJELMISTOT

ERP ohjelmistojen rakenne ja toiminnot
Läpileikkaus markkinoilla oleviin matkailutoimialan ERP ja verkkokauppaohjelmistoihin
Käytännönharjoituksia ja edellisen lähipäivän välitehtävien purku.

MARRASKUU 2016, valmistavateollisuus

VALMISTAVAN TEOLLISUUDEN YRITYKSEN ERP JA VERKKOKAUPPAOHJELMISTOT

ERP ohjelmistojen rakenne ja toiminnot
Läpileikkaus markkinoilla oleviin valmistavan teollisuuden ERP ja verkkokauppaohjelmistoihin
Käytännönharjoituksia ja edellisen lähipäivän välitehtävien purku.

TAMMIKUU 2017

Yrityksen digisuunta nyt ja tulevaisuudessa
Yritykset ovat valmistelleet kehittämistehtävää koko valmennuskoulutuksen ajan ja ovat nyt esiintymisvuorossa.

TAMMIKUU 2017

Teema Yrityksen digisuunta nyt ja tulevaisuudessa, päättötilaisuus ja palkitsemiset

#digikunto