Näin digikunto nousee

Digitaalinen liiketoiminta valmennusohjelman rakenne

#digikunto Digitaalinen liiketoiminta valmennusohjelma muodostuu kolmesta (3) ydinteemasta:

  1. Sisältömarkkinointi
  2. Verkkoliiketoiminta
  3. Kehittämistehtävä

HAMK_digikunto_A4_aikajana_0305_001

KESÄKUU 2016

INTERNETMARKKINOINTI I Uusista asiakkaista kanta-asiakkaaksi

Internetmarkkinoinnin tavoitteiden ja kohderyhmien määrittely
Uusien kävijöiden hankkiminen sivuille
Asiakkaiden sitouttaminen internetmarkkinoinnilla
Tärkeimpien työkalujen harjoittelu omaa yritystä samalla hyödyntäen
Välitehtävien anto
Käytännönharjoituksia

INTERNETMARKKINOINTI II  – Tuloksekasta internetmarkkinointia

Kävijäliikenteen seuraaminen ja siitä oppiminen
Kotisivujen tehostaminen eli konversion kasvattaminen
Asiakaskokemuksen rikastaminen verkossa
Mobiilimarkkinointi
Välitehtävien läpikäynti ja uudet välitehtävät
Käytännönharjoituksia

KEHITTÄMISTEHTÄVÄN ALOITUS

ELOKUU 2016

HAKUKONEOPTIMOINTI, HAKUKONEMARKKINOINTI JA REMARKETING

Hakukonenäkyvyyden ja löydettävyyden parantaminen, SEO
10 tee se itse tärkeintä asiaa kuntoon, jotta yrityksen sivustot tai verkkokauppa löytyy paremmin hakukoneista
Hakukonemarkkinointi, SEM
Google Adwords ja Google Analytics hyötykäytössä
Käytännönharjoituksia

SYYSKUU 2016

SOSIAALINEN MEDIA I

Somen työkalupakki lyhyesti: Facebook, Twitter, LinkedIn: mitä mahdollisuuksia, mitä vaaroja
Työvälineiden perus- ja tehokäyttö hyvien esimerkkien kautta
Käytännönharjoituksia soveltaen oman yrityksen toimintaan

SYYSKUU 2016

SOSIAALINEN MEDIA II

Yrityksen videot ja kuvat markkinoinnissa: pitääkö niitä olla, miten niitä tehdään?
Instagram, Photobucket, Pinterest, Flickr, Youtube, Wimeo, Periscope, Facebook Live Stream, Snapchat ja muiden palveluiden mahdollisuudet
Käytännönharjoituksia soveltaen oman yrityksen toimintaan

SYYSKUU 2016

MAINEENHALLINTA JA ASIAKASPALVELU VERKOSSA

Maineen mittaamisen keinot ja työvälineet sekä seuranta
Nettietiketti ja sosiaalisen median riskit
Henkilö- ja yritysbrändi
Kriisiviestintä
Asiakaspalvelun laadun tavoitteet ja mittarit verkossa
Asiakaspalvelumuodot verkossa – mitä pitää valita ja miksi?
Käytännön tutustuminen käytössä oleviin asiakaspalvelukanaviin ja soveltuvuuteen mm. pikaviestimet, livekuva/video palvelut, FAQ, Chat palvelut, MMS ja SMS viestit, sosiaalinen media, jne.
Käytännönharjoituksia ja asiakaspalvelukanavia

LOKAKUU 2016

JAKELUKANAVAT JA JAKELUKANAVASTRATEGIA OSANA YRITYKSEN STRATEGIAA

Mitä käsitteet jakelukanava, multi- ja omnichannel tarkoittavat
B2B ja B2C myynnin digitaaliset jakelukanavaratkaisut ja vaihtoehdot pk-yrityksille
Mitä tarvitaan hyvään jakelukanavasuunnitelmaan
Käytännönharjoituksia ja case-esimerkkejä myynnin jakelukanavaratkaisuista.

LOKAKUU 2016, matkailu

VERKKOKAUPAN PERUSTAMINEN JA KANNATTAVUUS

Oman suoramyynnin avaaminen BtoC ja BtC kaupassa
Verkkokaupan ABC, liiketoimintasuunnitelma ja tulostavoitteet käytännössä
Asiakkaat ja tuotteet
Matkailutoimialan verkkokauppaohjelmistot lyhyesti (huom! sisällöllisesti tarkempi päivä on 29.11.2016)
Maksaminen kotimaassa ja ulkomailla
Lainsäädännön erityiskysymykset: valmismatkalaki, kuluttajasuojalaki, laki yksityisyyden suojasta
Sisällönpäivittäminen ja markkinointi
Miten kaupan saa kannattavaksi?
Käytännönharjoituksia, verkkokaupan tulosennusteen laskeminen, osallistujien esittämät kysymykset ja pureutuminen verkkokaupan erityiskysymyksiin

LOKAKUU 2016, valmistavateollisuus

Oman suoramyynnin avaaminen B2C ja B2B kaupassa
Verkkokaupan ABC, liiketoimintasuunnitelma ja tulostavoitteet käytännössä
Asiakkaat ja tuotteet
Verkkokauppaohjelmistot valmistavassa teollisuudessa
Logistiset kysymykset kotimaassa ja ulkomailla (rahaliikenne, maksaminen, tavaraliikenne, tietoliikenne)
Lainsäädännön erityiskysymykset kuluttajakaupassa
Sopiminen ja sopimukset yritysten välisessä kaupassa
Sisällönpäivittäminen ja markkinointi
Käytännönharjoituksia, case-esimerkkejä, verkkokaupan tulosennusteen laskeminen, osallistujien esittämät kysymykset ja toimialan erityiskysymykset

MARRASKUU 2016, matkailu

YRITYKSEN BACKOFFICE PROSESSIEN DIGITALISOINTI

Yrityksen taustaprosessit ja arkipäivän ATK
Yrityksen taustaprosessien läpikäynti kahden matkailuyrityksen case-esimerkin kautta: johtaminen, tuotanto, tuotantoverkoston ja alihankkijoiden hallinta, myynti, markkinointi, asiakashallinto, tilaus-toimitus, henkilöstöhallinto, taloushallinto, kumppanuusprosessit
Käytännönharjoituksia ja case-esimerkkejä

MARRASKUU 2016, valmistavateollisuus

YRITYKSEN BACKOFFICE PROSESSIEN DIGITALISOINTI

Yrityksen taustaprosessit ja arkipäivän ATK
Yrityksen taustaprosessien läpikäynti kahden valmistavan teollisuuden case-esimerkin kautta: johtaminen, henkilöstö, tuotanto, laadun valvonta, alihankkijaverkosto, myynti, markkinointi, asiakashallinto, logistiikka, tilaus-toimitus, henkilöstöhallinto, taloushallinto, kumppanuusprosessit
Käytännönharjoituksia ja case-esimerkkejä

MARRASKUU 2016, matkailu

MATKAILUYRITYKSEN ERP JA VERKKOKAUPPAOHJELMISTOT

ERP ohjelmistojen rakenne ja toiminnot
Läpileikkaus markkinoilla oleviin matkailutoimialan ERP ja verkkokauppaohjelmistoihin
Käytännönharjoituksia ja edellisen lähipäivän välitehtävien purku.

MARRASKUU 2016, valmistavateollisuus

VALMISTAVAN TEOLLISUUDEN YRITYKSEN ERP JA VERKKOKAUPPAOHJELMISTOT

ERP ohjelmistojen rakenne ja toiminnot
Läpileikkaus markkinoilla oleviin valmistavan teollisuuden ERP ja verkkokauppaohjelmistoihin
Käytännönharjoituksia ja edellisen lähipäivän välitehtävien purku.

TAMMIKUU 2017

Yrityksen digisuunta nyt ja tulevaisuudessa
Yritykset ovat valmistelleet kehittämistehtävää koko valmennuskoulutuksen ajan ja ovat nyt esiintymisvuorossa.

TAMMIKUU 2017

Teema Yrityksen digisuunta nyt ja tulevaisuudessa, päättötilaisuus ja palkitsemiset

#digikunto